bakü devlet üniversitesi

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi kayıt avantajları ile geleceğiniz için yatırım yapmaya ne dersiniz? Özel sektörlerde ve en iyi...

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi, 1919 yılında kurulan Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan devlet üniversiteleri arasında en eski ve kaliteli eğitim kurumlarından biridir. 1094 öğrenci ile başladığı eğitim hayatında kısa süre içerisinde büyük gelişim gösteren üniversitenin ilk rektörü de, Azerbaycan tıp tarihinin en ünlü hekimlerinden biri olan V.İ. Razumovski’dir.

Kurulduğu ilk yıllardan itibaren Azerbaycanda devlet üniversitesi olarak verdiği üst düzey eğitim ile yükseköğretim kalitesinin artmasını sağlayan ve 1930 yılına kadar aralarında Nobel Ödüllü L.D. Landau’nun da bulunduğu bilim adamları yetiştiren Azerbaycan Devlet Üniversitesi, Azerbaycan genelinde büyük saygınlık kazanmıştır. Bu dönemde akademik çalışmaları ile uluslararası düzeyde tanınan V. V. Bartold, N.Y. Marr ve Köprülüzade Fuad Bey gibi isimler de üniversite bünyesinde düzenlenen konferanslara katılmıştır.

Yeniden Yapılandırma

1930 yılında Sovyetler Birliği yönetimi tarafından “yeniden yapılandırma” adı altında kapatılan Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycanda üniversite eğitimi kalitesinin büyük oranda düşmesi nedeniyle 1934’te yeniden açılmıştır. Takip eden yıllarda Azerbaycanda okumak isteyen birçok öğrencinin yoğun talebi ile karşılayan üniversite, akademik kadrosundan çok önemli isimleri 2. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle şehit vermiştir. 1945 yılına kadar hafif bir bocalama dönemi içerisinde giren üniversite, kısa süre içerisinde akademik anlamda yeniden üst düzeyli bir konuma sahip olmuş ve Azerbaycanda üniversite okumak isteyenlerin bir numaralı tercihi olmayı tekrar başarmıştır.

Haydar Aliyev de Bakü Devlet Üniversitesi’nde eğitim almış ve sonraki yıllarda cumhurbaşkanı olduğunda da üniversiteye özerklik verilmesini sağlamıştır. Bilimsel anlamda üniversitenin gelişmesi için pek çok çalışma yapılmasını sağlayan Aliyev, üniversitenin uluslararası çevrelerce tanınmasına da yardımcı olmuştur. Azerbaycanda gazetecilik okumak isteyen öğrencilerden Türkdili edebiyatı okumak isteyenlere kadar ülkemizden de birçok öğrenciye kapılarını açan üniversite, birçok bölümü ve yaklaşık 30 araştırma laboratuarıyla öğrencilere üst düzeyli yüksek öğretim alma imkanı sağlamaktadır.

Bakü Devlet Üniversitesi Eğitim

4 yıllık lisans eğitimi, 2 senelik yüksek lisans eğitimi ve 3 yıllık doktora eğitimi olmak üzere 3 aşamalı eğitim programlarına sahip olan Bakü Devlet Üniversitesi, çift dalda eğitim seçeneği de sunmaktadır. Aralarında Türkiye’den gelen öğrencilerin de bulunduğu 1500’ün üzerindeki yabancı öğrenciye eğitim veren üniversitede eğitim, Rusça ve Azerice olarak verilmektedir.

Azerbaycanda üniversite okumak isteyenlerin yoğun talebiyle karşılaşan üniversite, ayrıca 2006 yılında İlham Aliyev tarafından okul bünyesinde kurulan Genç Yetenekler Lisesi’nde verdiği üst düzeyli eğitimle de ilgi odağı haline gelmiştir. Azerbaycan’daki yetenekli gençlerin kaliteli eğitim alarak başarılı bilim adamları olmasını sağlayan bu lise, her yıl artan bir taleple karşı karşıyadır.

Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nin Kütüphanesi geniş içeriği ile öğrencilere ve akademisyenlere kapsamlı bilimsel araştırma yapma imkanı sunmaktadır. Ayrıca kütüphanenin sunduğu e-kitap hizmeti sayesinde internet üzerinden de bu zengin içerikli akademik arşive ulaşma imkanı sağlanmıştır. Uluslararası eğitim kuruluşları ve çevreleriyle de yakın ilişkilere sahip olan Azerbaycan Devlet Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile kapsamlı işbirliği çalışmaları yürütmektedir.

Bakü Üniversitesi Bölümleri:

Fizik Kimya
Biyoloji Öğretmenlik Bölümleri
Hukuk İktisat
İşletme Uluslararası İlişkiler
Kamu Yönetimi Siyaset Bilimleri
Su Bilimleri Biyoteknoloji
Filoloji

Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi

Yurtdışı eğitimin en kaliteli ve güvenilir eğitim merkezi olan Eurostar, Avrupa standartlarındaki eğitim programları ve geniş sosyokültürel imkanlarıyla prestijli bir konuma sahip Bakü Devlet Üniversitesi’ne kontenjan sorunu yaşamadan kayıt yaptırmanızı sağlayacaktır. Danışmalık dışında kayıt, kabul, yerleşim ve hatta karşılama gibi konularda dahi profesyonel kadrosuyla sizlere en kaliteli hizmetleri sunan Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi, avantajlı fiyatlara sahip hizmetleri ve uluslararası anlaşmalarıyla yurtdışı eğitimin tek yetkili ofisidir.

Eurostar’ın çözüm odaklı hizmetleri ve kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçin. Mekanik-Matematik Fakültesi, Uygulamalı Matematik ve Sibernetik Fakültesi, Fizik Fakültesi, Kimya Fakültesi, Biyoloji Fakültesi, Çevre ve Tarım Fakültesi, Coğrafya Fakültesi, Jeoloji Fakültesi, Filoloji Fakültesi, Tarih Fakültesi, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Gazetecilik Fakültesi, Kütüphanecilik ve Danışma Fakültesi, Şarkiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi

Fakülteler ve Bölümler

Kurulduğunda 2 fakülte ile eğitim veren Bakü Devlet Üniversitesi, bugün itibarıyla 17 fakültede geniş bir alanı kapsayan eğitim programlarına sahiptir.

Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk Fakültesi:

1991 yılında açılan fakülte, günümüzde 6 bölümle eğitim vermektedir.

Bölümler;

Hukuk Fakültesi:

Şark Fakültesi içinde 1927 yılında eğitim vermeye başlayan fakülte, 1928 yılında Hukuk Fakültesi kimliği kazanmıştır. Fakültenin 7 bölümünde 9 profesör ve 11 doçent ile eğitim verilmektedir.

• Uluslararası İlişkiler

• Diplomasi ve Modern Entegrasyon

• Ekonomi ve Yönetim

• Dünya Ekonomisi

• İktisadi Matematik

Fakültesi ismini almıştır. 7 bölümle eğitim veren fakülte bünyesinde; 9 profesör ve 11 doçent hizmet vermektedir.

Bölümler;

• Uluslararası Hukuk

• Ceza Hukuku ve Kriminoloji

• Ceza Süreci

• Hukuk

• Çalışma ve çevre Hukuku

• Anayasa Hukuku

• Adli İnceleme ve Kriminal Güvenlik

• Devlet ve Hukuk Tarihi ve Teorisi

Gazetecilik Fakültesi:

Azerice ve Rusça olarak iki dilde eğitim veren fakülte 1928 yılından günümüze uzanan bir akademik geçmişe sahiptir. 4 bölüm ve 3 uygulama laboratuarında; 7 profesör doktor, 18 doçent ve 7 öğretim görevlisi ile eğitim verilmektedir.

Bölümler;

• Uluslararası Habercilik

• Teorik ve Uygulamalı Habercilik

• Matbaacılık Tarihi ve İdeolojik çalışma Yöntemleri

• Televizyon ve Radyo Haberciliği

Kütüphanecilik-Danışma Fakültesi:

 Önce 1947’de Filoloji, sonrasında da Şart Fakültesi’ne dahil olarak eğitim veren fakülte, 1962’den bugüne Bakü Devlet Üniversitesi bünyesindedir. 4 bölümde; 4 profesör ve 8 doçent ile eğitim verilmektedir.

Bu bölümler;

• Kütüphanecilik

• Bibliyografya

• Kütüphane Kaynakları ve Bilgi Arama Sistemleri

• Yayıncılık ve Kütüphanecilik

Şarkiyat Fakültesi:

Önce 1919 yılında Filoloji Fakültesi’nin bölümü olarak açılan ve 1922’de Şarkiyat Fakültesi haline gelen fakültede; 11 profesör doktor, 25 doçent ve 13 eğitim görevlisi ile eğitim verilmektedir.

Bölümler;

• Türk Dili

• Arap Dili

• Uzak Doğu Dilleri ve Edebiyatı

• İran Dili

Sosyal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi:

1991’de açılan fakültenin 5 bölümünde; 15 profesör doktor, 1 aday profesör, 2 doçent doktor, 27 yardımcı doçent, 60 eğitmen ve birçok öğretim görevlisi ile eğitim verilmektedir.

Bölümler;

• Psikoloji

• Sosyoloji

• Politika

• Felsefe

• Nazari Ekonomi

Mekanik-Matematik Fakültesi:

1929 yılında kurulan ve günümüzde 1200 öğrencisi bulunan fakülte, 3 alan ve 9 bölüm ile eğitim vermektedir. Mekanik-Matematik Fakültesi’nde Bilgisayar, Güç ve Plastik ve Aerodinamik laboratuarları da bulunmaktadır.

Eğitim Alanları;

• Matematik

• Matematik öğretmenliği

• Mekanik

 Bölümler;

• Analitik Matematik

• Teorik Fonksiyonlar ve Fonksiyonel Analiz

• Diferansiyel ve İntegral Denklemler

• Bilgisayar Matematiği

• Yönetim Teorisinin Matematiksel Yöntemleri

• Cebir ve Geometri;

• Teorik Mekanik ve Tüm çevre Mekaniği

• Yüksek Matematik

• Matematik ve öğretim Metotları

Uygulamalı Matematik ve Sibernetik Fakültesi:

Yaklaşık 40 yıldır hizmet veren fakültenin 11 bölümü ve 4 bilgisayar laboratuarında; 17 profesör, 54 doçent ve birçok öğretim görevlisi ile eğitim verilmektedir.

Bölümler;

• Uygulamalı Matematik

• Fiziksel Matematik Teknikleri

• Bilişim Teknolojileri ve Programlama

• Matematiksel Sibernetik

• Optimallaştırma ve Yönetim

• İşlemler Araştırması ve Matematiksel Modelleme

• Olasılık ve Matematiksel İstatistik

• Ekonomi Sibernetiği ( İktisadi Matematik ve Ekonomi- çevre Sistemleri Modelleme ) Analitik Uygulamanın Matematiksel Yöntemleri

• İktisadi Bilişim

• Bilişim

Fizik Fakültesi:

1919 yılında açılan Fizik ve Matematik Fakültesi’ne kadar dayanan bir tarihe sahip olan fakülte, 1958 yılında Fizik Fakültesi statüsü kazanmıştır. 9 bölüm ve 3 laboratuarda; 27 profesör doktor ve ağırlıklı olarak doçentlerden oluşan 63 öğretim görevlisi ile eğitim verilmektedir.

Bölümler;

• Genel Fizik

• Optik ve Moleküler Fizik

• Maddenin Yapısı

• Yarı iletkenler Fiziği

• Katı Cisimler Fiziği

• Nazari Fizik

• Nano Materyallerin Kimyasal Fiziği

• Astrofizik

• Fiziksel Elektronik

Kimya Fakültesi:

1934 yılında kurulan fakültenin 7 bölümü, 5 araştırma laboratuarı ve 25 uygulama laboratuarı bulunmaktadır.

Bölümler;

• Genel ve İnorganik Kimya

• Organik Kimya

• Fiziki ve Moleküler Kimya

• Analitik Kimya

• Petrokimya ve Kimya Teknolojileri

• Yüksek Moleküler Kimya

• Kimya öğretmenliği

Biyoloji Fakültesi:

1934 yılından beri hizmet veren fakültenin 9 bölüm ve 2 araştırma laboratuarında; 19 profesör doktor ve ağırlıklı olarak doçentlerden oluşan 62 öğretim görevlisi ile eğitim yapılmaktadır.

Bölümler;

• İnsan ve Hayvan Fizyolojisi

• Biyokimya

• Botanik

• Mikrobiyoloji

• Bitki Fizyolojisi

• Toprak

• Tarım Araştırması

• Omurgalılar Zoolojisi

• Genetik ve Darwinizm

• Biyofizik ve Moleküler Biyoloji

Çevre ve Tarım Fakültesi:

Fakülte bünyesinde bulunan 5 bölüm ve 2 araştırma laboratuarında; 7 profesör doktor ve ağırlıklı olarak doçentlerden oluşan 22 öğretim görevlisi ile eğitim verilmektedir.

Bölümler;

• Ekoloji Kimyası

• Coğrafi Ekoloji

• Biyoekoloji

• Tarım Arazi ve Kadastro

Coğrafya Fakültesi:

1944 yılında kurulan fakültenin 7 bölümünde; 9 profesör, 12 doçent ve 5 öğretim görevlisi ile eğitim verilmektedir.

Bölümler;

• Azerbaycan Coğrafyası

• Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar

• Fiziki Coğrafya

• Jeodezi ve Haritacılık

• İktisadi ve Sosyal Coğrafya

• Dış ülkeler Coğrafyası

• Meteoroloji

Jeoloji Fakültesi:

1991 yılında Coğrafya Fakültesi’nden ayrılan ve Jeoloji Fakültesi ismini alan fakültenin 6 bölümünde; 10 profesör doktor, 14 yardımcı doçent, 4 asistan ve birçok öğretim görevlisi hizmet vermektedir.

Bölümler;

• Yararlı Mineraller

• Genel Jeoloji

• Kristal, Mineral ve Jeokimya

• Jeoloji ve Hidrojeoloji Mühendisliği

• Paleontoloji ve Tarih Jeolojisi

• Deprem ve Yer Fiziği

Filoloji Fakültesi:

 1919 yılında Dil Tarih Fakültesi olarak açılan ve 1930’dan itibaren günümüzdeki ismiyle eğitim vermeye başlayan fakültenin 16 bölüm ve 3 laboratuarında; ağırlıklı olarak profesör ve doçentlerden oluşan yaklaşık 170 öğretim görevlisi ders vermektedir.

Bölümler;

• Azerbaycan Dil

• Klasik Azerbaycan Edebiyatı

• Azerbaycan Halk Edebiyatı

• Türkoloji

• Azerbaycan Dili ve Edebiyatının Eğitim Teknikleri

• Genel Dilcilik

• Dünya Edebiyatı

• Türk Halkları Edebiyatı

• Rus Dili

• Rus Edebiyatı Tarihi

• Beşeri Bilimler ve Rus Dili

• Doğal Bilimler ve Rus Dili

• İngiliz Dili

• Alman ve Fransız Dilleri

• Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı

Tarih Fakültesi:

Dil Tarih Fakültesi ismiyle 1919 yılında kurulan ve 1934 yılında Dil Bölümü ile Tarih Bölümü’nün ayrılması ile bağımsız kimliği ile eğitimine devam eden fakültenin 9 bölümünde; 31 profesör doktor ve ağırlıklı olarak doçentlerden oluşan 61 öğretim görevlisi ile eğitim verilmektedir.

Bölümler;

• Arkeoloji ve Etnografya

• Asya ve Afrika Ulusları Tarihi

• Azerbaycan Tarihi “Beşeri Bilimler”

• Azerbaycan Tarihi “Doğal Bilimler”

• Azerbaycan Tarihinin Menşei ve Tarih Metotları

• Eski Dünya ve Ortaçağ Tarihi

• Slav ülkeleri Tarihi

• Türk ve Kafkas Halkları Tarihi

Sıkça Sorulan Sorular

Azerbaycan öğretmen maaşı kaç manat?

Azerbaycan’da öğretmen maaşı ne kadar? Zebaijan’da öğretmen maaşları ayda 1.500 AZN ile aylık 5.710 AZN arasında değişmektedir.

Azerbaycan tıp ücreti ne kadar?

Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nde eğitim ücretlidir ve 2018-2019 akademik yılı için öğrenim ücretleri yıllık 4000 $ ‘dır. Eğitim dilleri Azerice, Rusça ve İngilizce’dir. Hazırlık eğitimi üniversite bünyesinde gerçekleşir.

Azerbaycan diploması hangi ülkelerde geçerli?

Azerbaycan Üniversitesinden başarı ile mezun olduktan sonra alacağınız diploma tüm Türk Cumhuriyetlerinde geçerlidir. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işlemine denklik denir.

#azerbaycaneğitim #azerbaycanüniversiteleri #azerbaycandaüniversite #azerbaycanüniversiteleri #yurtdışındaüniversiteeğitimi #azerbaycanüniversite #azerbaycandaüniversiteeğitimi #kardeşülkedeeğitim #baküdevletüniversitesi

Puanla
[OY: 11 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!